Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ

  • MEK-Trans Oy Ab
  • Y-tunnus: 2012128-0
  • Työpajatie 40, 06150 Porvoo
  • Puhelin: +358-207-780788, +358-400-988188
  • Sähköposti: peggy.sihvonen (a) mektrans.fi

REKISTERIN NIMI

MEK-Trans Oy Ab:n henkilötietorekisteri, asiakasrekisteri ja alihankkijarekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Tämä tietosuojaseloste määrittelee henkilötietojen käsittelyn MEK-Trans Oy Ab:n toiminnassa. Olemme sitoutuneet suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa.

Osa MEK-Trans Oy Ab:n keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Kun määritämme henkilötietojen käytön tarkoituksen ja käyttötavan, toimimme rekisterinpitäjänä. Toimimme rekisterinpitäjänä myös sellaisissa tilanteissa joissa keräämme henkilötietojasi työnhakijana, asiakkaan edustajana tai mahdollisen asiakkaan edustajana ja kun vierailet verkkosivuillamme.

Henkilötiedot ovat sellaisia tietoja, jonka perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilönä; esimerkiksi sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero tai henkilötunnus.

MEK-Trans Oy Ab käsittelee työntekijöiden, työnhakijoiden, joidenkin alihankkijoiden sekä asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Huolehdimme siitä, että meillä on lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiseen. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasialliset käyttötarkoitukset näet lueteltuina alla.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja sopimusvelvoitteidemme toteuttamiseksi sekä oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi. Päivitämme tietoja viranomaisilta tai muilta yhtiöiltä lain sallimissa puitteissa. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla ja asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä, asiakasviestinnässä ja yhteydenottopyyntöihin vastaamisessa, liiketoimintamme
harjoittamisessa ja kehittämisessä sekä palveluidemme kohdentamisessa ja tarjoamisessa. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös henkilöstöhallinnossa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

  • Tavanomaiset yhteystiedot kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yksilöidyt tiedot kuten syntymäaika tai henkilötunnus
  • Pankkiyhteystiedot kuten tilinumero
  • Tieto työsuhteesta kuten työntekijän ammattinimike ja asema sekä palkkatiedot
  • Yksilöllinen käyttäjätieto kuten kirjautumis-ID, käyttäjätunnus ja salasana

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallinnassamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

MEK-Trans Oy Ab ei käsittele arkaluontoista tietoa. Sidosryhmämme kuten työterveyshuolto, tilitoimisto toimivat henkilötietoja käsitellessään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja huolehtivat siitä, että heidän järjestelmiensä tietoturva on oikealla tasolla tietojenkäsittelyn riskeihin nähden.

KENELLE MEK-TRANS OY AB VOI LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJA

MEK-Trans Oy Ab saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa näille tahoille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat MEK-Transin palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja MEK-Transin määrittämiin tarkoituksiin. MEK-Trans velvoittaa kyseiset kolmannet osapuolet pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös työsuhteesi perusteella tilitoimistolle palkanlaskentaa varten, työterveyshuollolle sekä vakuutusyhtiöille.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, heidän esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi- ja valvontaviranomaiset.

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai jos käyttämämme järjestelmäpalvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Mikäli näin olisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle käyttämällä muun muassa Googlen palveluita tai muita pilvipalveluiden tarjoajia ja heidän tuotteitaan.

YKSITYISYYDEN SUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUTESI

Tarkastusoikeus

Sinulla on rekisteröitynä oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa mm lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyydensuojan sekä liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. Liikesalaisuudet saattavat esim vaikuttaa siihen että tietoihin pääsyä rajoitetaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet että MEK-Trans on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että MEK-Transilla ei ole oikeutta käsitellä tietojasi. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kun tietojen käsittely on välttämätöntä MEK-Transia koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä MEK-Transia koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös pyynnöstäsi siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä meille kirjallisesti.

YHTEYDENOTOT

Lähetäthän rekisteröityjä henkilötietojasi koskevat pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen: peggy.sihvonen (a) mektrans.fi.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. MEK-Trans Oy Ab voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä pidentää vastaamisaikaa.

EVÄSTEET

Kaikkien eurooppalaisten verkkosivujen täytyy tiedottaa kuluttajia sivuillaan käyttämistä evästeistä. Käytämme sivustollamme evästeitä (ns. cookieita). Eväste on pieni asioinnin yhteydessä internetselaimeen (esim. Internet Explorer, Firefox, Chrome) tallennettava tiedosto, joka mahdollistaa sivustollamme vierailevien asiakkaiden kävijäseurannan.

Evästeiden käyttö on turvallista eivätkä evästeet vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeisiin ei tallenneta mitään henkilökohtaisia tietoja. Eväste ei ole sovellus eikä sen avulla koneeseen pääse viruksia tai muita haittaohjelmia. Evästeistä ei ole koneelle haittaa.

Evästeiden avulla selvitetään sivuston kävijämääriä, tallennetaan sivustolla tehtyjä valintoja (kuten kieliasetukset) ja seurataan kuinka sivustoa käytetään. Emme kuitenkaan seuraa yksittäisen kävijän tietoja, vaan tilastoimme kävijätietoja anonyymisti. Tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin. Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuillamme. Evästeiden käytön voi halutessaan kytkeä pois internetselaimesta.

MEK-Trans Oy Ab:n verkkosivuston käyttöä seurataan mm. Google Analyticsilla. Google Analytics -evästeet tallentavat anonyymisti tietoja esimerkiksi siitä, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet, millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme.

Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö edellyttää sitä tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin tietoihin, joita Googlella voi olla sinusta. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selainasetuksissasi. Huomioi, että osa sivujen ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi tällä sivulla esitetyllä tavalla ja Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Olennaiset: Välttämättömät evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta. Nämä evästeet varmistavat verkkosivuston perustoiminnot ja suojausominaisuudet anonyymisti.

Analytiikka: Analyyttisiä evästeitä käytetään ymmärtääksemme paremmin sitä, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Nämä evästeet auttavat tarjoamaan tietoa kävijämäärästä, poistumisprosentista, liikenteen lähteestä, jne.

Mainonta: Mainosevästeitä käytetään tarjoamaan asiaankuuluvia mainoksia ja markkinointikampanjoita. Nämä evästeet seuraavat kävijöitä eri verkkosivustoilla ja keräävät tietoja räätälöityjen mainosten näyttämiseksi.

Toiminnalliset: Toiminnalliset evästeet auttavat suorittamaan tiettyjä toimintoja, kuten verkkosivuston sisällön jakamista sosiaalisen median alustoilla, keräämään palautetta ja muita kolmannen osapuolen ominaisuuksia.

Suorituskyky: Suorituskykyevästeitä käytetään ymmärtämään ja analysoimaan verkkosivuston keskeisiä suorituskykyindeksejä, mikä auttaa tarjoamaan kävijöille paremman käyttökokemuksen.

Asetukset: Nämä evästeet auttavat meitä tallentamaan asetuksesi ja selausasetuksesi, kuten kieliasetuksesi, jotta sinulla on parempi ja tehokkaampi kokemus tulevista vierailuistasi verkkosivustolla.

Muut: Muita luokittelemattomia evästeitä ovat sellaiset, joita analysoidaan ja joita ei ole vielä luokiteltu mihinkään luokkaan.

Alla olevassa luettelossa on tietoja verkkosivustollamme käytetyistä evästeistä.

CookieDescription
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-analytiikkaNo description
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-mainontaSet by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising".
cookielawinfo-checkbox-muutNo description
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-suorituskykyNo description
cookielawinfo-checkbox-toiminnallinenNo description
cookielawinfo-checkbox-valttamattomatNo description
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on meille tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain MEK-Transin palveluksessa olevilla ja muilla määrätyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Vain nimetyllä henkilöllä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kun on tarpeen. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietosi merkitään rekisteriin sellaisina kuin olet ne antanut ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

MEK-Trans kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. MEK-Trans suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.